5.12. 2011

Přecházíme k tématu Vánoc.

Text této vánoční písně, kterou se učíme, si můžete poslechnout na YouTube:

We wish you a Marry Christmas,

we wish you a Marry Christmas,

we wish you a Marry Christmas

and a Happy New Year.

Vyráběli jsme vánoční pohlednici se sněhulákem.

 

Slovní zásoba k této aktivitě:

to wish /wiš/ přát

Marry Christmas /mæri krism∂s/ Šťastné Vánoce

the year /ji:∂/ rok

new /nju:/ nový

the postkard /p∂ust,ka:d/ pohlednice

the snowman /sn∂u,mæn/ sněhulák

the snow /sn∂u/ sníh

the star /sta:/ hvězda

the carrot /kær∂t/ mrkev

the pot /pot/ hrnec

the scarf /ska:f/ šála

the broomstick /bru:m,stik/ pometlo, koště

happy /hæpi/ šťastný

 

Kromě toho rozumíme tomu, když se řekne:

Close the door. /kl∂uz ð do:/ Zavři dveře.

Open the door. /∂upn ð do:/ Otevři dveře.

Don’t talk. /dont to:k/ Nemluv.

Be silent, please. /bi: sail∂nt pli:s/ Buďte potichu, prosím.

Yes, you can. /jes, ju: ken/ Ano, můžeš.

A dalším povelům jako “Sedni si, stoupni si, pojď ke mně…” .

 

Zanechat komentář:

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>