8.12. 2011

Vyráběli jsme výzdobu na vánoční stromeček: řetěz, sněhovou vločku, ozdobičku z malé šišky…

Slovní zásoba k danému tématu:

the Cristmas tree /krism∂s tri:/ vánoční stromeček

light /lait/ světlý, světle

dark /da:k/ tmavý, tmavě

the strip /strip/ pruh

the scissors /siz∂z/ nůžky

cut /kat/ stříhej

the tinsel /tinsl/ řetěz

the snowflake /’sn∂u,fleik/ sněhová vločka

the decoration /dek∂’reišn/ ozdobička

the cone /k∂un/ šiška

I need… /ai ni:d/ Já potřebuji…

Here you are. /hi∂ ju: a:/ Tady máš.

Mrs /misiz/ paní (před jménem)

 

Zanechat komentář:

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>