Výkaz hodin 1. pololetí 2011/12

Září

19.9.2011     1. hodina, 45 miunt

22.9.2011     2. hodina, 45 minut

26.9.2011     3. hodina, 45 minut

29.9.2011     4. hodina, 45 minut

Říjen

3.10.2011      5. hodina, 45 minut

6.10.2011      6. hodina, 45 minut

10.10.2011     7. hodina, 45 minut

13.10.2011     8. hodina, 45 minut

17.10.2011     9. hodina, 45 minut

20.10.2011     10. hodina, 45 minut

24.10.2011     11. hodina, 45 minut

31.10.2011 – výuka se nekonala, bude  nahrazena, viz níže

                         zbývá nahradit 45 minut

Listopad

3.11.2011      12. hodina, 45 minut

14.11.2011     13. hodina, 45 minut

21.11.2011     14. hodina, 45 minut

24.11.2011     15. hodina, 45 minut

28.11.2011 – výuka se nekonala, bude nahrazena, viz níže

                          zbývá nahradit 90 minut

Prosinec

1.12.2011     16. hodina, 45 minut

5.12.2011     17. hodina, 45 minut

8.12.2011     18. hodina, 45 minut +

                          nahrazeno 30 minut (z 90min) odpadlé výuky,

                          zbývá nahradit 60 minut

12.12.2011    19. hodina, 45 minut +

                          nahrazeno 30 minut (z 60min) odpadlé výuky,

                          zbývá nahradit 30 minut

15.12.2011     20. hodina, 45 minut +

                          nahrazeno 20 minut (ze zbývajících 30 minut) odpadlé výuky

                          zbývá nahradit 10 minut

19.12.2011 – výuka se nekonala, bude nahrazena, viz níže

                          zbývá nahradit 55 minut odpadlé výuky

22.12.2011 – 2.1.2012 – výuka se nekonala, PRÁZDNINY

                          zbývá nahradit 55 minut odpadlé výuky

Leden

5.1.2012      21. hodina, 45 minut

9.1.2012 – výuka se nekonala, bude nahrazena nebo převedena do nového pololetí

                          zbývá nahradit 100 minut (cca 2 vyučovací hodiny)

                          odpadlé výuky

12.1.2012     22. hodina, 45 minut +

                          nahrazeno 20 minut (ze 100 min) odpadlé výuky,

                          zbývá nahradit 80 minut

16.1.2012    23. hodina, 45 minut +

                          nahrazeno 10 minut  (z 80 min.) odpadlé výuky,

                          zbývá nahradit 70 minut

19.1.2012     výuka se nekonala, bude nahrazena nebo převedena do nového pololetí

Omluvám se, zdržela jsem se s dětmi na kontrole u lékaře.

                           zbývá nahradit 115 minut

23.1.2012     24. hodina, 45 minut + 

                           nahrazeno 15 minut  (ze 115 min.) odpadlé výuky,

                           zbývá nahradit 100 minut

26.1.2012      25. hodina, 45 minut

                           nahrazeno 10 minut (z 100 min.) odpadlé výuky

                           zbývá nahradit 90 minut

 30.1.2012     26. hodina, 45 minut

 

Zaplaceno: 32 hodin

Odučeno:  26 hodin

Počet odpadlých vyučovacích hodin: 5 (tj. 225 minut)

Počet nahrazených vyučovacích hodin: 3 (tj. 135 minut)

Zbývá nahradit: 90 minut (tj. 2 vyučovací hodiny)

Do 2. pololetí se převádí 3 vyučovací hodiny = 2 hodiny, které odpadly a nestihla jsem je nahradit + jedna hodina z 22.12. s jejímž odpadnutím se předem nepočítalo, protože děti byly propouštěny domů po obědě kvůli začínajícím vánočním prázdninám.

26 odučených hodin + 3 nahrazené hodiny + 3 hodiny, které se převádí do druhého pololetí = 32 uhrazených hodin.