Články z kategorie: ‘Gramatika’

Zájmena ve 3. a 4. pádě

Opakovací cvičení: ZÁJMENA OSOBNÍ 3. pád: před slovesem: mi mi, mně, ti ti, tobě, gli jemu, le (Le) jí, ci nám, vi vám, gli jim za slovesem: a me mně, a te tobě, a lui jemu, a lei (a Lei) jí (Vám), a noi nám, a voi vám, (a) loro jim 4. pád: před slovesem: Read the full article…

Sloveso ESSERE – cvičení

SLOVESO ESSERE – být V ČASE PŘÍTOMNÉM  Překládej nejprve do češtiny a pak převáděj do času minulého: È un'opera famosa ma noiosa. È un libro interessante ma troppo spesso. ČAS PŘÍTOMNÝ sono jsem siamo jsme sei jsi   siete jste è je sono jsou È un cane grasso e cattivo. Sono animali selvatici non domestici. Read the full article…