Kurz Aj – Rodinný jazykový koutek

Kurz anglického jazyka pro děti ve věku 3-6 let probíhá na podzim 2013 v následujících termínech:

  • pondělí: 17:00 – 17:30 – začátečníci 4-5 let (zatím ještě 4 místa volná)
  • úterý: 17:00 – 17:45 – začátečníci a pokročilí 5-7 let (1 místo volné)
  • (může být otevřena i skupinka středeční, pokud se najde pár dětí)

Skupinka čítá maximálně šest dětí!

Sledujte prosím videogalerii!

 

 

Kalendář výuky:

září: 13., 20., 27.,

říjen: 4., 11., 18., 25.,

listopad: 1., 8., 15., 22., 29.,

prosinec: 6., 13., 20.,

leden: 3., 10., 17., 24.

Doporučuji sledovat anglické písničky pro děti, které průběžně vkládám na své stránky.

 

Září 2012

Celé září bude věnováno opakování probrané látky v minulém školním roce. Patří sem představování se navzájem, barvy, počítání do 10, ukazovací zájmena – this is…, that is, it is…, vyjadřování pocitů a chuti – I like, I don’t like, přídavná jména – big, small, little, happy, sad…, části těla a obličeje, otázky – where is, pokyny – give me, please, tel me please, show me please, pass me.

Písně a říkanky: Round and round the garden. How are you? Two little eyes. One, two, buckle my shoe. Two little hands. Ten little teddy bears…

Říkanku “One, two, buckle my shoe” viz v sekci videa – písničky.

 

Říjen 2012

V říjnu si zopakujeme části těla a obličeje, názvy zvířat a s nimi spojené jednoduché říkanky, zápor Don’t /dont/ (Don’t look! Don’t jump, horse! Don’t talk now, please), názvy ovoce a některých hraček.

 

Nová píseň na úvod hodiny I love you

1. I love you, you love me,

we´re a happy family

with a great big hug and a kiss from me to you,

wont you say you love me too.

2. I love you, you love me,

we´re best friends like friends should be

with a great big hug and a kiss from me to you,

wont you say you love me too.

 

Nová píseň  The rainbow

Red and yellow and pink and green,

purple and orange and blue,

I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too.

Listen with your eyes, listen with your eyes

and sing everything you see.

You can sing a rainbow, sing a rainbow, sing along with me.

Red and yellow and pink and green,

purple and orange and blue,

we can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too.

Červená a žlutá a růžová a zelená, fialová a oranžová a modrá,

můžu zpívat duhu, zpívat duhu, zpívat duhu též.

Poslouchej svýma očima, poslouchej svýma očima a zpívej vše, co vidíš. 

Můžeš zpívat duhu, zpívat duhu, zpívat duhu spolu se mnou.

Červená a žlutá a růžová a zelená, fialová a oranžová a modrá,

můžeme zpívat duhu, zpívat duhu, zpívat duhu též.

(obrázek k práci s textem: duha – rainbow, domečky – houses, slunce – sun, tráva – gras, strom – tree, keř – bush, mráček – cloud, déšť – rain, měsíc – moon, hvězda – star)

 

Listopad 2012

Nová píseň I am colouring the sun

I am colouring the sun sun sun (opakuje se 4x)

Nápěv mé vlastní výroby spirituálkvintetového typu.

Právě vybarvuji slunce… 

(měníme slovo sun – slunce za jiné, třeba graas – tráva, house – dům, tree – strom apod., dáváme přednost jednoslabičným slovům)

Univerzální typ písničky na zapamatování slovíček!!!

 

Nová píseň Betty the cow

Betty the cow was walking one morning in a feeld.

I´m hungry, I´m hungry, I want something to eat!

A red flower, a red flower! Please come, please come with me!

Kravička Betty jednoho rána kráčela polem.

Mám hlad, mám hlad, chci něco pojíst!

Červená květinka, červená květinka! Prosím, pojď se mnou! 

(obrázek k práci s textem – květiny, které děti vybarvují podle toho, o jaké barvě se zpívá, barvy květin se obměňují)

 

Nová píseň Daddy finger

Daddy finger, Daddy finger, where are you?

Here I am, here I am, how do you do.

Mummy finger, Mummy finger…

Brother finger…

Sister finger…

Baby finger…

Tatínku prstíku, tatínku prstíku, kde jsi?

Tady jsem, tady jsem, jak se máš?

Maminko prstíku, maminko prstíku… 

(obrázek rodiny k práci s textem – obrys vlastní ruky s prsty, obličejíčky tatínka, maminky, bratra, sestry, malého dítěte)

 

První seznámení se slovesem to have (got) – mít.

Have you got … ? = Máš … ?

Yes, I have. Ano, mám.

No, I haven´t. Ne, nemám.

 

Rozlišujeme s dětmi osoby:

she /ši:/ ona

he /hi:/ on

I /ai/

we /wi:/ my

you /ju:/ ty, vy

 

Doporučení pro práci doma s obrázkem domu, na němž jsou zvířátka, která již známe:

Ptáme se dětí: Have you got a cat? Máš kočku?

Dítě odpoví: Yes, I have. Ano, mám. – nebo – No, I haven´t. Ne, nemám.

Některá ze zvířátek: a cat, a dog, a hen, a cock, a chick, a horse, a pig, a frog, a snail, a rabbit, a bird, a butterflay, a duck, a goose, a goat, a cow, a rabbit…

Na obrázku v okně vlastní obrázek. – This is me. To jsem já. 

This is my house. To je můj dům.

my /mai/ – můj

your /jo:/ – tvůj

 

Pro horlivce přepis písně Incy Wincy Spider

Incy wincy spider went up the waterspout.

Down came the rain and washed the spider out.

Out came the sun and dried up all the rain

and the incy wincy spider went up the spout again.

/insy winsy spaidə went ap ð wo:təspaut/

/daun keim ð rein ænd wošd ð spaidə aut/

/aut keim ð san ænd draid ap o:l ð rein/

/ænd ði: insy winsy spaidə went ap ð spaut əgen/

 

 

Zanechat komentář:

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>