Přehled látky 2. pololetí 2011/12

2.2.2012

Dnes jsme pracovali na velkém plakátu, na kterém byla zachycena část příběhu o Happy Pirate, který se plaví po moři se svým happy papouškem a opičkou.

Na ostrově plném květin a zvířátek pirát nalezne princeznu s klíči k pokladu. Ten je však třeba teprve nalézt.

Osvojujeme si slovní zásobu z 23.1. a 26.1. a radujeme se z týmové práce.

 

6.2.2012

Náš Happy Pirate se chce vydat s princeznou a kamarádem Kulihráškem na cestu kolem světa, aby našli poklad, od kterého má princezna pouze klíč. Je však třeba udělat si zásoby jídla a pití na cestu. Dnes jsme sbírali ovoce a nakládali je na loď.

K slovní zásobě vyjádřené v kresbách na plakátu:

the bird /bə:d/ pták

the lady bird /leidibə:d/ beruška

the octopus /oktəpəs/ chobotnice

the fish /fiš/ ryba

the whale /weil/ velryba

the conch /koŋk/ mušle (spirálovitá)

the seashell /si:šel/ mušle

the tree /tri:/ strom

the flower /flauə/ květina

the rainbow /reinbəu/ duha

the rain /rein/ déšť

the cloud /claud/ mrak

the sun /san/ slunce

the sea /si:/ moře

to seil the seas /seil ð si:s/ plavit se po mořích

to sail round the world /seil raund ð wə:ld/ plavit se kolem světa

the pirate ship /pairət šip/ pirátská loď

Slovní zásobu k tématu ovoce najdeme ve výpise z minulého pololetí.

 

9.2.2012

Seznamujeme se s pracovním sešitem Angličtina s Kulihráškem.

Vybarvovali jsme ovoce na talíři a seznámili se s několika kousky zeleniny, které nesmí chybět na palubě pirátovy lodi.

 

20.2.2012

Hrajeme si se slovíčky

“I have got”  /ai hæv got/ – já mám,

“I haven’t got”  /ai hævnt got/ – já nemám,

“Have you got… ?” – Máš … ?,

“Has he/she got… ?” – Má (on/ona)… ?

“my favourite vegetable” – moje oblíbená zelenina,

rozšiřujeme slovní zásobu povelů ve třídě, např.

“Can I go to the toilet?” – Můžu jít na toaletu?

“Yes, you can” – Ano, můžeš.

“Can you repeat?” – Můžeš to zopakovat?

“Can I hear it?” – Můžu to slyšet?

“Open your book”. – Otevři svou knížku.,

a jiné…

 

23.2.2012

Měli jsme anglickou hodinu matematiky. Děti se totiž chlubily, co se naučily ve škole, zrovna probíraly sčítání a odčítání.

A tak jsme psali na tabuli i na papíry příklady a počítali anglicky.

Číslovky od jedné do deseti děti ovládají, některé i do dvanácti, myslím anglicky:), takže zbývá doplnit jen:

plus /plas/ – plus

minus /main∂s/ – mínus

equals /i:qw∂ls/ – rovná se

How many… /hau meni/ – Kolik… ?

Zbytek času jsme vyplnili procvičováním ovoce a zeleniny ze sešitu AJ s Kulihráškem.

 

27.2.2012

Lepili jsme si samolepky ovoce na správné stromy nakreslené v pracovním sešitě AJ s Kulihráškem. Hráli jsme hru s obrázky ovoce. Rozdali jsme si obrázky a ptali jsme se, kdo má to či ono ovoce…

Každý musel říct ostatním: “I have got…” /ai hæv got/ – Já mám…

Obrázky s ovocem jsme také rozmístili po třídě a celá skupina hledala ten druh ovoce, který jsem ohlásila:

“Can you find…” – Můžeš najít… ?

“Where is the… ” – Kdepak je… ?

“Look for the… ” – Hledej…

Připomínáme si jednotné a množné číslo podstatných jmen, pro které je charakteristická koncovka -s.

1 banana – 2 bananas atd.

 

1.3.- 29.3.2012

Používali jsme převážně pracovní sešit Angličtina s Kulihráškem.

Většina slovíček je vám v něm k dispozici.

Pracujeme se starou látkou, ale obohacenou o nová slovní spojení:

will /will/ budu, budeme, vyjadřujeme budoucí čas

We will sing a song… Zazpíváme písničku…

Don’t /dont/ víme, že uvádí větu, která nám něco nedovoluje dělat,

např.: Don’t talk. Nemluv(te).

Do /du:/ uvádí otázku…, 

např.: Do you like pears? Máš rád(a) hrušky?

Používáme sloveso “to have – mít” v otázce i odpovědi,

např.: Have you any questions? Máte nějaké otázky?

Have you prepared the coloured pencils? Připravil(a) sis pastelky?

Have you open your book? Otevřel(a) sis svou knihu?

Učíme se pojmenovávat věci ve třídě:

the blackboard /blækbo:d/ tabule

the book /buk/ kniha

the pencil kase /penslkeis/ penál

Naší oblíbenou aktivitou je vyprávění o jednom hodném a druhém nezbedném kouzelníkovi, který kazí učení dobrého kluka kouzelníka.

Cílem je osvojit si psanou a čtenou formu anglického slova. Kouzelník si píše svou vlastní knihu kouzelných slovíček jako maminky si píší svou kuchařku. Kouzelnický učeň ví, že kouzelné slovo se jinak napíše a když ho kouzelník správně přečte, vykouzlí to, co dané slovo představuje. Takže hodný kouzelník chce vykouzlit MONKEY a do toho se mu vplete nezbedník a změní jedno písmenko – a je tu DONKEY – a místo opice je tu osel. Tak tato vyprávění děti moc baví. Nedají se předem vždy naplánovat, vymýšlím je přímo na místě, když potřebuji, aby se děti přirozeným způsobem ztišily.

 

2.4.-26.4.2012

Chystáme se vyplout s lodí, naložili jsme piráta, ovoce, zeleninu, zvířátka, kamarády, trochu oblečení, vodu a chléb, zjistíme si počasí, nakreslíme si mapu ostrova s pokladem, dáme zvířátkům na lodi pokyny, co nemají dělat (například klokani skákat, jinak by se ta loď moc houpala…) a v květnu vyplujeme hledat zbylé klíče od truhly s pokladem. Jeden už má princezna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanechat komentář:

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>