Přehled látky a hodin 2012/13 – 2. třída

Rozpis hodin kroužku anglického jazyka žáků 2. třídy, 1. pololetí školního roku 2012/13:

Učíme se v úterý a čtvrtek od 12,00 hodin.

říjen: 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25., 30.

listopad: 1., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29.

prosinec: 4., 6., 11., 13., 18., 20.

leden: 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29., 31.

Celkem 33 hodin – 2 hodiny se nahrazují z minulého školního roku = 31 hodin x 34,- = 1054,- Kč

Celý říjen bude věnován opakování látky minulého školního roku, tj. umíme se představit a podat základní informace o sobě, umíme se pozdravit v různých denních dobách, připomeneme si názvy zvířat, ovoce, barvy, počítání do 100, světadíly, umíme podat základní popis okolí (květina, strom, tráva, moře, řeka, přátelé, loď, slunce, měsíc, mrak, vítr, voda…), oblečení, částí obličeje, oživíme povely (posaďte se, stoupněte si, položte, ukažte, hádejte…), části třídy (okno, dveře, tabule, stůl, židle).

 

Nová píseň na úvod hodiny I love you

1. I love you, you love me,

we´re a happy family

with a great big hug and a kiss from me to you,

wont you say you love me too.

2. I love you, you love me,

we´re best friends like friends should be

with a great big hug and a kiss from me to you,

wont you say you love me too.

 

Nová píseň  The rainbow

Red and yellow and pink and green,

purple and orange and blue,

I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too.

Listen with your eyes, listen with your eyes

and sing everything you see.

You can sing a rainbow, sing a rainbow, sing along with me.

Red and yellow and pink and green,

purple and orange and blue,

we can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow too.

Červená a žlutá a růžová a zelená, fialová a oranžová a modrá,

můžu zpívat duhu, zpívat duhu, zpívat duhu též.

Poslouchej svýma očima, poslouchej svýma očima a zpívej vše, co vidíš. 

Můžeš zpívat duhu, zpívat duhu, zpívat duhu spolu se mnou.

Červená a žlutá a růžová a zelená, fialová a oranžová a modrá,

můžeme zpívat duhu, zpívat duhu, zpívat duhu též.

Viz doporučené video.

 

V listopadu se budeme zabývat slovesy a zeleninou, viz seznam.

Slovesa:

(to) eat /i:t/ jíst

was /woz/ byl, byla jsem

(to) walk /wo:k/ kráčet, procházet se

(to) want /wont/ chci

I´m /aim/ já jsem

(to) look /luk/ dívat se

(to) can /kæn/ moci

(to) give /giv/ dát

(to) repeat /ripi:t/ opakovat

(to) do /du:/ dělat

(to) take /teik/ vzít

(to) draw /dro:/ (na)kreslit

(to) write /rait/ psát

(to) clap /klæp/ tleskat

(to) play /plei/ hrát (si)

(to) say /sei/ říkat

(to) jump /džamp/ skákat, skočit

(to) go /gəu/ jít

(to) hurt /hə:t/ bolet

(to) think /Өiŋk/ myslet

 

Nová píseň Betty the cow

Betty the cow was walking one morning in a field.

I´m hungry, I´m hungry, I want something to eat!

A yellow flower, a yellow flower! Please come, please come with me!

(barvy květin se obměňují)

Kravička Betty se procházela jednoho rána po poli.

Mám hlad, mám hlad, chci něco pojíst!

Žlutá květina, žlutá květina! Prosím pojď, prosím pojď se mnou!

 

Nová píseň Daddy finger

Daddy finger, Daddy finger, where are you?

Here I am, here I am, how do you do.

Mummy finger, Mummy finger…

Brother finger…

Sister finger…

Baby finger…

(rodina – tatínek, maminka, bratr, sestra, malé dítě)

Tatínku prstíku, tatínku prste, kde jsi?

Tady jsem, tady jsem, jak se máš?

Maminko prstíku, maminko prste…

 

Děti se učily vyprávět příběh o Honzíkovi, kterému se ráno nechce z postele.

Jan wants to stay in bed.

“My ears hurt”, he whines.

Mum doesn´t believe him.

“But” my nose, my leg and my belly hurt,” Jan claims.

“What a pity,” Mum says.

“Then we can´t play today. ”

And Jan jumps out of the bed fast.

Jan chce zůstat v posteli. “Bolí mě uši”, kňourá. Maminka mu nevěří. Ale můj nos, moje noha a moje břicho bolí”, dotírá Jan. “To je škoda”, říká maminka. “Tak to si dnes nemůžeme hrát.” A Jan rychle vyskočí z postele. 

(Werner Faber, Sabine Christová: Čtenářský slovník pro nejmenší, Nakladat. Thovt, Praha 2006) – doporučuji, obsahuje zrcadlový překlad jednoduchých textů

 

Když chodíme po schodech ve škole do družiny, do šaten, počítáme je. Děti si procvičují počítání po jednotkách nebo po desítkách.

Další oblíbenou aktivitou je slovíčko na zapamatování. Každý žák dostane jedno neznámé slovíčko při vycházení ze třídy a po celý čas přemisťování po škole to slovíčko má uchovat v paměti. Na konci našeho putování do šaten a do družiny mi ho opět poví. Žáci jsou v tom skvělí!

 

Pohádka o veliké řepě

(již jsme dělali, doplním…)

 

Pro horlivce přepis písně Incy Wincy Spider

Incy wincy spider went up the waterspout.

Down came the rain and washed the spider out.

Out came the sun and dried up all the rain

and the incy wincy spider went up the spout again.

/insy winsy spaidə went ap ð wo:təspaut/

/daun keim ð rein ænd wošd ð spaidə aut/

/aut keim ð san ænd draid ap o:l ð rein/

/ænd ði: insy winsy spaidə went ap ð spaut əgen/

 

Důležité upozornění: v úterý 20.11. nebude angličtina, mám ve škole zkoušku, děkuji za pochopení. 

Nové písně na měsíc prosinec:

Twinkle twinkle little star, Little snowflake, viz. doporučené písně

Zanechat komentář:

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>